Under uddannelse som FTP-elev på NEXT, skulle vi producere en video, hvor man ikke måtte bruge arkiv materiale.
Alt der måtte bruges i produktionen, skulle optages på location.