Om Stanley Productions

Press for English

HISTORIEN BAG STANLEY PRODUCTIONS

Stanley Productions er et produktionsselskab med speciale i videoproduktion. Vi laver ikke bare en video, vi skaber den. Med vores brændende dedikation til levende billeder og historiefortælling, ønsker vi at sprede dit budskab på bedst mulige måde. Med stor respekt for mediet skaber vi æstetiske videoer, du har lyst til at vise hele verden.

MANDEN BAG KAMERAET

Bag kameraet hos Stanley Productions finder du Mikkel Stanley Nielsen. Interessen for videoformatet opstod i 7.-8. klasse, hvor han kastede sig hovedkulds ud i at skabe små lommefilm i et projekt omkring mobning og god opførsel. Opgaven satte noget i gang hos Mikkel, og han indså hurtigt at filmskabelse er vejen frem for ham. Med muligheden for at lave fortællinger på en helt ny måde ved brug af virkemidler, der sætter følelserne i bevægelse hos seeren, brændte sig fast i hans indre.

I dag har Mikkel produceret film og videoer i 8 år, blandt andet for NVPRO og TV-Vestsjælland. Hans engagement, kreativitet og effektivitet har allerede sendt ham rundt om i verden, herunder World Skills 2015 i Brasilien og World Government Summit 2016 i Dubai.
Når Mikkel ikke optager eller redigerer i Final Cut Pro X, nørder han med teknologi og videoproduktion. Lige så ofte kan du finde ham i færd med at lege med Motion Graphics, hvis han da ikke lige er ved at opsøge ny viden om sit fag.

Mikkel er ekstremt struktureret omkring videooptagelser for at æstetik, lys og framing går op i en højere enhed, og skaber netop dén historie, du ønsker at fortælle. Med sin uddannelse i film og TV-produktion har Mikkel dedikeret sit liv fuldt ud til skabelsen af levende billeder. Fortællingen er vigtig for ham, og den kan kreeres på mange forskellige måder. Hvadenten det drejer sig om musikvideoer fulde af god energi og lækker lyd, eller kortfilm med en fængende historie.

LAD STANLEY PRODUCTIONS PRODUCERE DIN VIDEO

Kærligheden til videoproduktion er hele grundlaget for Stanley Productions. Vores ambition er at skabe historier, der er værd at fortælle og smukke at se på. Søger du kreativitet og æstetik på højt plan, så kan Stanley Productions skabe lige nøjagtig den videografiske fortælling, du ønsker, så tøv endelig ikke og kontakt os med det samme!

Stanley Productions dækker mange forskellige videografiske genrer. Du kan se et udvalg af vores videoproduktion her.

Erhvervserfaring

2017

Fox Festival
Vig Festival

2016

World Government Summit - Dubai
Vig Festival
Holbæk Teater

2015

World Skills - Brazil
Vig Festival
Holbæk Teater

2014

Vig Festival
Holbæk Teater

2013

Vig Festival

Uddannelse

2018

FTP-uddannelsen

2017

FTP-grundforløb

2016

Praktik på Holbæk Teater

2015

Praktik på Holbæk Teater

2014

Praktik på Holbæk Teater
NVPRO/campus

2013

NVPRO/campus

Kurser

2017

Color Grading Masterclass

2016

Full Time Filmmaker

2012

Truemaxx weekend kursus

It-kundskaber

Final Cut Pro X

 

Motion 5

 

Premiere Pro

 

After Effects

 

Photoshop

 

HTML/CSS

 
×

About Stanley Productions

English menu

The story behind Stanley Productions

Stanley Productions is a production company specializing in video production. We don’t just make videos, we create them. With our burning dedication to moving pictures and storytelling, we want to spread your message in the best possible way. With great respect for the media, we create aesthetic videos that you want to show the whole world.

The man behind the camera

Behind the camera at Stanley Productions you’ll find Mikkel Stanley Nielsen. Interest for the video format happened in 7th-8th. grade, where he threw himself into a movie project about bullying and good behavior. The assignment ignited a spark inside Mikkel, and he quickly realized that creating videos was the way for him. With the ability to create stories in a completely new way, using tools that put the emotions in motion within the audience, got stuck in his mind.

Today, Mikkel has produced films and videos for 8 years, He started creating content for NVPRO and TV-Vestsjaelland. His commitment, creativity and efficiency has already sent him around the world, including World Skills 2015 in Brazil and World Government Summit 2016 in Dubai.
When Mikkel is not recording or editing in Final Cut Pro X, he uses his spare time on technology and video production. As often as you can find him playing with Motion Graphics, if he isn’t just seeking new knowledge about his profession.

Mikkel is extremely structured around video production to make sure that aesthetics, lights and framing is perfect, and to create exactly the story you want to tell. With his education in film and television production, Mikkel has dedicated his life to the creation of moving pictures. The story is important to him, and it can be created in so many different ways. whether it is for a music videos full of good energy and tasty tunes, or short films with a captivating story.

LET STANLEY PRODUCTIONS PRODUCE YOUR VIDEO

The love for video production is the whole foundation of Stanley Productions. Our ambition is to create stories that are worth telling and beautiful to look at. Are you looking for high-level creativve mind? Stanley Productions can create exactly the videographic story you want, so do not hesitate and contact us today!

Stanley Productions covers many different videographic genres. You can see a selection of our videos Here.

Work experience

2017

Fox Festival
Vig Festival

2016

World Government Summit – Dubai
Vig Festival
Holbaek theater

2015

World Skills – Brazil
Vig Festival
Holbaek theater

2014

Vig Festival
Holbæk theater

2013

Vig Festival

Education

2018

Film school main course

2017

Film school basic course

2016

Internship at Holbaek theater

2015

Internship at Holbaek theater

2014

Internship at Holbaek theater
NVPRO/campus

2013

NVPRO/campus

Courses

2017

Color Grading Masterclass

 

2016

Full Time Filmmaker

2012

Truemaxx weekend course

Skills

Final Cut Pro X

 

Motion 5

 

Premiere Pro

 

After Effects

 

Photoshop

 

HTML/CSS